Program "Ciepłe Mieszkanie"

Michał Kasprzyk | 29 listopada, 2023

Program "Ciepłe Mieszkanie"

W związku z nadchodzącym etapem przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" dla gmin, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze przygotował ankietę. Celem tego kroku jest zbadanie skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców gminy Twardogóra. Program zostanie uruchomiony po pozyskaniu odpowiednich środków finansowych dla Gminy Twardogóra.

Ankiety można składać do dnia 8 grudnia 2023 roku.

Program "Ciepłe Mieszkanie" adresowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (wynikający z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego), najemców lokali z zasobu gminnego oraz małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali). Program wspiera wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Twardogóra.

Wypełnione ankiety można przesyłać:

  • drogą elektroniczną na adres: ratusz@twardogora.pl
  • osobiście do Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra, pokój nr 10.

źródło: twardogora.pl