"Dziady cz. II" w Świątyni Artystów

Spektakt w wykonaniu teatru Poza
facebook.com/TeatrPoza
fot. Andrzej Makarczuk, 10.10.2021r.